fbpx
Category

50後健康

Category
成日腰痛膝痛-4個動作預防

你有冇試過企起身或者行路嘅時候覺得「髀骹」唔順暢,仲會發出「咔咔聲」?又或者踎低嘅時候「髀罅」會覺得到「頂住頂住」?可能係髖關節嘅問題! 髖關節,俗稱大髀骹,係下肢連接腰盤至上身嘅重要結構,但我哋甚少談及佢嘅重要。如果大髀骹出咗毛病如錯位、過份僵硬或缺乏力量,腰同膝部會增加意外受傷同勞損嘅機會。 運動1:髖關節旋轉肌肉訓練 髖關節喺我哋腹股溝的大髀罅下,位於大腿骨的股骨與骨盆之間,除咗會勞損同退化外,常見小毛病係關節位置不正確而令你行路時覺得「髀骹」唔順暢同「 咔咔聲」,或踎低時「髀罅」覺得「頂住頂住」。髖關節更有機會影響骨盆前傾同後傾嘅活動力,間接影響腰椎弧度繼而導致下腰痛症。 若要全面訓練這肌群,要髖關節多角度進行內外旋轉動作。(見下圖) 運動1 運動2:髂骶關節保健運動 繃緊嘅髖旋轉肌群同僵硬的「髀骹」亦會影響骨盤間的髂骶關節,若出現僵硬或「鎖死」,你就可能會腰痛,唔能夠輕易轉腰,甚至拎唔起腳著褲同鞋襪。運動2係針對此類情況的預防保健運動。 運動2 運動3:臂大中小肌訓練運動 另外,大家最擔心嘅「傷膝」亦可能係髖關節活動幅度同力量不足嘅結果。頭先提及嘅運動一 係針對深層髖關節嘅旋轉肌群,主要係穩定關節結構喺良好位置,令表面嘅大肌如臀大、中 和小肌易於發力。運動3先係針對我哋行路同上落樓梯嘅臀肌, 向外提起大腿係鍛練臀中同小肌令骨盤保持平衡對稱,如果可以保持大小腿喺同一水平,則同時訓練旋轉肌群。 最後大腿後踩就是「 Pat Pat 」臀大肌訓練了。 運動3 運動4:髖關節+腰椎訓練 髖關節活動能力某程度都同胸椎肋骨互相影響,若要完全增強髖關節嘅活動能力,上身轉向動作必不能少。運動4就係一個髖關節同對側膊頭肋骨嘅活動伸展,多做一啲可以解決髖關節、腰椎、上背同對側肩膊嘅痛症。 運動4

閱讀更多